Wetenschap Atheïsme & Christelijk Theïsme

Wetenschap volgens Christelijk theïsme vergeleken met Wetenschap volgens atheïsme.

Om een afweging te maken is het goed een objectieve vergelijking te maken tussen beide. Zie hier het overzicht dat dit oplevert:

atheïsme Christelijk theïsme
 Betekenis Het ontkennen van het bestaan van God. Het aanvaarden en navolgen van de leer van Jezus van Nazareth zoals die beschreven is in de Bijbel (De Heilige Geschrift).
Ultieme realiteit Ten diepste is alles terug te voeren op materie. De grond van het bestaan is een almachtige God die eeuwig bestaat.
Aard van de kosmos Er bestaat niets anders dan ‘de natuur’: materie, natuurwetten, kansprocessen. De materiële natuur is geschapen en slechts een deel van de totale werkelijkheid.
God God bestaat niet. De mens schiep de idee ‘god’. God is een transcendent persoon die soeverein en goed is. God schiep ons universum.
Zin van het bestaan Ten diepste kent ons bestaan geen zin. Zingeving is subjectief en pragmatisch in te vullen naar eigen lusten. God heeft de wereld gemaakt met een doel, de relatie van ons met onze Schepper en onze naaste.
Mensbeeld De mens is het toevallige product van de evolutie, ‘een naakte aap’ die alleen gradueel verschilt van dieren. De mens is uniek omdat God hem en haar schiep naar Zijn beeld. Elk mens is daarom waardevol.
Ethiek  Ethiek is een set afspraken in de menselijke cultuur. Er is geen absoluut goed of kwaad, waardoor ethiek vervalt tot het subjectieve. Er is een absolute standaard van goed en kwaad, afgeleid van het goede en heilige karakter van God.
Wetenschap Natuurwetenschap is dé weg om de realiteit te doorgronden. Wetenschap is een door God gegeven activiteit om de aarde te doorvorsen en te beheren. Vanuit het Christendom heeft de mens onder andere de volgende opdracht: ‘beproeft alles, behoudt het goede vermijd het kwaad’ De mens dient alles te beproeven, het goede te behouden en zich te onthouden van al het kwaad. (1Tessalonicenzen 5 vers21-22)
Evolutie van het leven Wij en de wereld om ons heen bestaan; er móet dus een evolutionair historisch pad zijn. Evolutionaire processen kunnen onderdeel zijn van Gods schepping en onderhouding van de wereld.

Als we het bovenstaande aanschouwen dan is te concluderen dat de Christelijke leer oproept te onderzoeken. Dat gaat verder dan de menselijke behoefte alleen het nuttige over de realiteit te doorgronden. Dit is het niveau waarop onze wetenschap in de moderne cultuur wordt beleeft, zo wordt een groot aantal theorieën ontwikkeld die nooit praktisch toepasbaar zullen zijn.
Als we de ontwikkelingen bekijken die tot de moderne stand van technologie heeft geleid dan zien we daar voornamelijk Christelijke wetenschappers als grondleggers met daarnaast verschillende Joodse beroepsgenoten. Hieronder een uitgebreide selectie uit vijf eeuw Christelijke wetenschappers:
 

Copernicus Nicolaas Copernicus 1473-1543
Galileo Galileo Galilei 1564-1642
“I do not feel obligated to believe that the same God who has endowed us with sense, reasons, and intellect has intended us to forgo their use”.
Kepler Johannes Kepler 1571-1630
“I was merely thinking God’s thoughts after him. Since we astronomers are priests of the highest God in regard to the book of nature. It benefits us to be thoughtful, not of the glory of our minds, but rather, above all else, of the glory of God.”
Newton Isaac Newton 1643-1727
Pascal Blaise Pascal 1623-1662
Faraday Michael Faraday 1791-1867
James Clerk Maxwell James Clerk Maxwell 1833-1879
Johannes_Diderik_van_der_Waals Johannes Diderik van der Waals 1837-1923
Alvin Plantinga Alvin Plantinga 1932- Raymond Damadian Raymond Damadian 1936-
William Phillips William Daniel Phillips 1948- Francis Collins Francis Collins 1950-
Cees Dekker Cees Dekker 1959-

Er zijn nog veel meer Christenen die een enorme bijdrage hebben gemaakt aan het bereiken van ons niveau van technologische ontwikkeling. Met dit lijstje hoop ik duidelijk te hebben gemaakt dat wetenschap en Christendom hand in hand gaan. Niet zoals enkele atheïsten willen dat je gelooft, dat de wetenschap God heeft afgewezen.
God afwijzen wordt door hen gebruikt mede doordat God voor sommige verschijnselen als surrogaat verklaring is gebruikt. Dit zonder er bij stil te staan dat wij ook als taak hebben die verklaringen te vinden. God kan door iedere geldende verklaring werken, en is voor een groot deel de doorzaak van vrijwel alles. Hij heeft het universum gemaakt, dit maakt God inzetten als verklaring altijd juist, maar daarmee ook zinloos als we meer van het universum en onze wereld willen begrijpen. Dus God als natuurwetenschappelijke verklaring is iets dat zowel aan de oorsprong evenals het eind gevonden zal worden. Dit terwijl alles dat daartussen zit naar zijn Glorie en grootheid verwijst. Daarmee leren we dus wat van God kennen en hoe de wereld is gemaakt. God inzetten als verklaring kan daardoor als toevalsverklaring worden gebruikt. Echter helpen beide verklaringen ons niet beter te begrijpen hoe het universum en de wereld om ons heen in elkaar zit.

Maar hoe zit het dan met de bijbelverzen die suggereren dat de aarde plat is en de zon om de aarde draait?

Dat de aarde plat is, is iets dat niet uit de bijbel valt af te leiden, er staat zelfs dat de aarde een soort bol is, zie hiervoor Jesaja 40:22. In de Statenvertaling staat het er correct daar wordt het woord “kloot” gebruikt dat bal betekent. In het Hebreeuws wordt het woord “choech” gebruikt dat ook bal betekent. In de vroege middeleeuwen was de stand van wetenschap anders en hebben bepaalde kerkgeleerde het vertaald met cirkel omdat de wetenschap in die tijd voorschreef dat de aarde plat was.

De zon die om de aarde heen draait is afgeleid uit Jozua 10:12. Daar wordt door Jozua gezegd: “Zon, sta stil te Gíbeon, en gij, maan, in het dal van Ajálon!”. Dit terwijl de aarde om de zon heen draait. Dus de zon stond al stil ten opzichte van de aarde.
Het gaat verder met Jozua 10:13 en 14 “13 En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond stil in het midden des hemels, en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag. 14 En er was geen dag aan dezen gelijk, vóór hem noch na hem, dat de Heere de stem eens mans alzo verhoorde; want de Heere streed voor Israël.”
Hieruit is af te leiden dat de aarde kennelijk bleef stilstaan ten opzichte van de zon. Dit kan je verklaren door de aarde als centrum te nemen, alleen dat is problematisch want dan zouden de sterren om ons zonnen stelsel zich op een natuurwetenschappelijk onverklaarbare manier gedragen. (wat niet heilig is, maar deze directe interpretatie wel onlogisch maakt). Maar als we er eenvoudiger naar kijken, door ons af te vragen wat de taal inhoud en dat het gaat om het effect van de taal die gesproken is. Zal iemand uit die tijd het hebben begrepen als hij zij aarde sta stil en maan sta stil.? Wij spreken nog steeds over een zon die opkomt en ondergaat evenals we in onze taal stellen dat de zon niet schijnt als het bij ons bewolkt is. De bijbel is geen natuurwetenschappelijk boek, en valt daarom ook niet zo te lezen. Let hierbij wel dat het andere natuurwetenschappelijke benaderingen dan de gene die we nu hebben ook niet uitsluit.

“What is the meaning of human life, or of organic life altogether? To answer this question at all implies a religion. Is there any sense then, you ask, in putting it? I answer, the man who regards his own life and that of his fellow creatures as meaningless is not merely unfortunate but almost disqualified for life”. – Albert Einstein, in: “The World as I see it”

“Among all my patients in the second half of life … there has not been one whose problem in the last resort was not that of finding a religious outlook on life”. – Carl Jung

Leave a reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.