Cliché – Abortus geen moord?

Abortus is het opzettelijk met voorbedachten rade afbreken van de zwangerschap door het ongeboren kind van het leven te beroven en te verwijderen. Moord is het opzettelijk met voorbedachten rade een ander van het leven beroven.

Abortus is dus alleen niet te definieren als moord zodra het ongeboren kind niet onder de definitie van “een ander” te plaatsen valt. Daarom proberen abortus voorstanders het ongeboren kind als onderdeel van de moeder te classificeren door het zelfbeschikking te noemen. Abortus is dan vergelijkbaar met het van het leven beroven van een ledemaat i.p.v. een ander. Deze vergelijking gaat echter scheef, want de arm heeft de zelfde genetische code als de moeder. De ongeboren baby heeft echter een andere genetische code ten opzichte van de moeder en is op dat vlak dus een te onderscheiden mens. Zelfs al zal het ongeboren kind deel van de moeder zijn, dan laten we artsen nog steeds niet toe een been te amputeren als dat door een cliënt wordt gevraagd maar volgens de arts niet noodzakelijk is.

Als we het hebben over het Nederlands recht, dan blijkt dat een ongeboren kind al troonopvolger kan zijn in het koningshuis, wat betekent dat het al een juridische entiteit is (Grondwet Artikel 26Grondwet Artikel 37). Omdat het ongeboren kind geen juridische rechten heeft wordt het in Artikel 26 als geboren beschouwd. Daarbij is het bij onze grondwet gedefinieerd dat het ongeboren kinderen zijn en dat het als entiteit benadert kan worden. Waardoor het een ander is.

Laten we dan kijken naar de huidige wetgeving:
Volgens artikel 296 van het Wetboek van Strafrecht (Titel XIX A – Misdrijven tegen het leven gericht), is abortus nog altijd strafbaar, maar de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) geeft een aborterende arts een strafuitsluitingsgrond, wanneer hij tot de bevinding is gekomen dat de vrouw verklaart zich in een “noodsituatie” te bevinden. De beslissing hierover ligt soeverein bij de vrouw en de vader die de helft aan de chromosomen heeft geleverd, heeft geen recht op medezeggenschap of advies. De WAZ bepaalt niet tot in welk stadium van de zwangerschap de arts abortus mag uitvoeren. Artikel 82a van het Wetboek van Strafrecht: “Onder een ander, of een kind bij of kort na de geboorte, van het leven beroven wordt begrepen: het doden van een vrucht die naar redelijkerwijs verwacht mag worden in staat is buiten het moederlichaam in leven te blijven”. Op basis van de huidige stand van de medische wetenschap mag volgens de Ministeries van Volksgezondheid en Justitie daarom abortus op menselijke foetussen tot de 24e week (5,5 maanden).

Het aparte is dat een kind na 24weken niet in staat is om te leven buiten het lichaam van de moeder zonder liefde, voeding en zorg. De gestelde grens is dus erg arbitrair. Het enige verschil is dat het kind na de geboorte niet meer in de moeder zit en dus ook niet meer via de navelstreng gevoed wordt. Het is dan onduidelijk wat het verschil is tussen de baby in de moeder en de baby buiten de moeder voor dit ethische vraagstuk. Als we abortus legitimeren tot 24 weken dan rijst de kwalijke vraag, ‘waarom niet tot net na de geboorte?’. Dan zijn er in ieder geval geen risico’s van de operatie voor de moeder. Het gaat om haar gezondheid en keuze vrijheid, de gezondheid en keuze van het ongeboren kind wordt niet meegenomen. Het dilemma hierbij is dat het kind ook wil leven en dit aangeeft door te trachten zichzelf te verdedigen. Bekijk daarvoor het onderstaande videootje van een abortus:

Het is bijzonder dat na 21dagen na de bevruchting het ongeboren mensje al een eigen hart heeft dat klopt. Na 8 weken zijn gelaatstrekken te herkennen, kan het kindje al voelen, zijn alle organen en ledematen in beginsel aanwezig. Ook de zenuwbanen hebben zich gevormd evenals de oortjes en zijn de vingers en tenen al gevormd. Het kind kan dan ook al armen en benen bewegen. (Als het deel is van de vrouw dan heeft de zwangere vrouw dus 4armen en 4 benen?). Voor meer details download de folder over de ontwikkeling van een ongeboren kindje.

>>Klik hier om de pdf folder te downloaden<<

>>Of hier voor een online website<<

Ook is het interessant de restanten van een ongeboren baby te bekijken, dan is duidelijk dat het niet om de moeder gaat diens ledematen in de onderstaande video zichtbaar zijn. Maar die van het kind, een ander mens dat op brute wijze is gedood. WAARSCHUWING, DE ONDERSTAANDE VIDEO BEVAT SHOCKERENDE BEELDEN, BEKIJKEN OP EIGEN RISICO.

Of is het zo dat we de dood van deze kleine ongeboren kinderen accepteren opdat de vrouw de gevolgen van de seks niet wil dragen?
Vervolgens horen we het argument dat de moeder de abortus anders op minder vakkundige wijze zal laten doen. (iets dat niet aangetoond is en zeker niet altijd zo zal zijn). De onvakkundige wijze zal de kans op complicaties bij het doden van het ongeboren kind vergroten. Als we dit argument accepteren en deze redenering doorvoeren, dan dienen er zelfmoord voorzieningen te zijn voor mensen die het niet meer zien zitten. Stel men doet het onvakkundig, dan geeft het veel rotzooi en alleen maar last. Dit is de zelfde redenering, consequent doorgevoerd.Er zijn gelukkig ook meer oplossingen voor abortus, zoals het bieden van een opvoeding en liefde als de ouders die niet kunnen en willen geven. Desnoods door staatsopvang en opvoeding, of vind u het meer liefdevol om een kindje te doden?.
 Suicide_Booth ‘Suicide booth’ uit futurama, een voorbeeld van een telefooncel, maar dan voor hulp bij zelfdoding.Zelfmoord is minder inhumaan dan abortus omdat zelfmoord wel zelfbeschikking is en abortus beschikking over een ander.Een kind zonder ouders die hem/haar lief heeft of gewenst acht, is levend beter af dan dood. Vraag het wees kinderen

(Economisch gezien dragen kinderen bij, het zijn dan wel lange termijn investeringen.)

Duidelijk is dat abortus in veel gevallen mentale schade aan de vrouw veroorzaakt waar depressiviteit, zelfmoord (Gissler et al, 1996), schuldgevoelens, Post Traumatic Stress Disorder (Rue & Speckhard, 1992., Rue et al, 2004), opwellende emoties bij verjaardagen en psychoseksuele problematiek (Bianchi-Demicheli et al, 2000). Daarnaast is er speculatie in de wetenschap dat vrouwen die abortus hebben gepleegd meer kans hebben op borstkanker (Darling et al, 1994). Hier noem ik het speculatie, omdat recenter onderzoek het verband tussen abortus en borst kanker niet heeft bevestigd.

 

Bianchi-Demicheli F., Kulier R., Perrin E., Campana A. (2000),’Induced abortion and psychosexuality.’, J Psychosom Obstet Gynaecol. 2000 Dec; Vol. 21, No.4, 213-7

 

Daling J.R., Malone K. E., Voigt L.F., White E., Weiss N.S. (1994), ‘Risk of Breast Cancer Among Young Women: Relationship to Induced Abortion’,  Journal of the National Cancer Institute, Vol. 86, No. 21, 1584-1592, November 2, 1994

 

Gissler M., Hemminki E., Lonnqvist J.(1996),’Suicides after pregnancy in Finland 1987-94: register linkage study’, BMJ 1996;313:1431-1434 (7 December).

 

Rue V.M., Speckhard A. (1992),’Post abortion trauma: Incidence and diagnostic considerations.’,  Med & Mind, 1992; 6: 57–74

 

Rue V.M., Coleman P.K., Rue J.J., Reardon D.C. (2004),’induced abortion and traumatic stress: A preliminaryt comparison of American and Russian Women’,Med Sci Monit, 2004; 10(10): SR5-16

Thorp JM, Hartman KE, Shadigian EM (2002), ‘Long-term physical and psychological health consequences of induced abortion: Review of the evidence.’, Ob Gyn Survey, 2002; 58: 67–69

 

Abortus Provocatus is het opzettelijk met voorbedachten rade afbreken van de zwangerschap, door het ongeboren kind van het leven te beroven en te verwijderen. Moord is het opzettelijk met voorbedachten rade een ander van het leven beroven. Het ongeboren kind is een ander mens met een eigen genetische code en eigen lichaamsdelen. Daarom is abortus moord.Het woord zelfbeschikking is dan ook ongepast, omdat het om de beschikking over een ander gaat. De ander, ‘het ongeboren kindje’ laat uit de reactie van defensieve bewegingen zien dat deze niet dood wil. Zwangerschap is de conditie van een mens in een mens waardoor verder gekeken dient te worden dan de mens die we van buiten af zien.Daarom dienen we verder te kijken dan de stelling een ongewenst kind of een abortus. Is adoptie of een weeshuis erger dan een gruwelijke abortus dood van een ongeboren kind? 11 weken oud

 

Mijns inziens valt abortus onder het barbarisme in de 20e en 21e eeuw. In de Nederlandse politiek lijkt men zich drukker te maken om dierenwelzijn en dierenrechten dan om de brute wijze waarop ongeboren kinderen gedood worden. Hun lichaampjes aan stukken gereten en hun toekomst ontnomen. Zie daarom de foto van het 11 weken oude kindje en bekijk de documentaire over abortus van Knevel op zaterdag.

 

Nu rijst de vraag wat dit met mijn geloof te maken heeft? Alles dat niet strookt met de liefde die God is, is zonde. Daarnaast  is duidelijk dat als we de lichaamsdelen bekijken, dat we het hebben over een ander wezen dan de moeder. Zelf was ik geshockeerd van de beelden en kennis waardoor ik dit heb uitgewerkt. Voetjes van een ongeboren kindje. Voor velen is dit kennelijk geen mens maar onderdeel van de moeder, waardoor het haar zelfbeschikking is. Helaas zal dat dan betekenen dat een vrouw in verwachting 4 benen, 2 hoofden, 4 armen en 2 harten zal hebben. Dan blijkt dat de helft van deze lichaamsdelen een andere genetische code hebben en voor de helft van de keren van een ander geslacht zijn en regelmatig een ander bloedtype hebben.

 

Politiek gezien ben ik tegen vrijwel alle vormen van abortus provocatus, zelfs als een vrouw verkracht is vind ik het een zeer slechte oplossing waar ik geen voorstander van ben. Echter kan ik me indenken dat in zo’n uitzondering de wet toestaat dat het kind van de verkrachter binnen 8 weken wordt gedood op verzoek van de vrouw (mits gehuwd, na het horen van haar man). De reden hiervoor is, is dat het gehele traject van de bevalling en het kind een bevestiging is van die gruwelijke herinnering.
Een veel beter alternatief is de juiste voorlichting, zodat ze de mogelijkheid hebben de morning after pil te gebruiken in combinatie met een morning after spiraaltje zodat innesteling in de baarmoeder voorkomen wordt (dan is de vrouw dus nog niet zwanger). Ook vind ik dat de moord op het kindje toegestaan kan worden als er volgens de arts een noodsituatie is, wat betekent dat het om een keus gaat dat of de vrouw dood gaat of het kind.

 

>>Terug naar de begin pagina<<

 

Relevante websites:

Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind

VBOK wil een maximale bijdrage leveren aan het respect voor en de bescherming van het ongeboren kind vanaf de conceptie. De VBOK biedt daarom hulp bij ongewenste zwangerschap en na zwangerschapsverlies en geeft voorlichting op scholen en verenigingen.

www.vbok.nl

 

Schreeuw om leven

Schreeuw om leven is een organisatie die hulp biedt bij het overwegen van een abortus en de verwerking daarvan.
www.schreeuwomleven.nl

 

Gianna Jessen – geaborteerd maar niet gestrorven

Het verhaal van iemand die geaborteerd was, maar waarbij de abortus niet succesvol verlopen was.

www.catholica.nl/archief/nr41/jongerenforum.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Gianna_Jessen

One comment on “Cliché – Abortus geen moord?

Leave a reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.